Apple Software Update 2.6.3.1

Apple Software Update 2.6.3.1

Apple Inc. – 84,2MB – Shareware – Android iOS Windows Mac
ra khỏi 180 phiếu
Apple Cập nhật phần mềm là một công cụ phần mềm của Apple mà cài đặt phiên bản mới nhất của Apple phần mềm. Nó đã được ban đầu được giới thiệu cho Mac người dùng Mac OS 9. Một phiên bản Windows đã có sẵn kể từ sự ra đời của iTunes 7. Cập nhật phần mềm tự động thông báo cho người sử dụng của bản cập nhật mới. Nó được tự động cài đặt khi bạn cài đặt iTunes. Để cài đặt bản cập nhật phần mềm của Apple một cách riêng biệt, tải về iTunes setup.exe từ liên kết tải xuống dưới đây và giải nén nó (nó là một tập tin zip), ví dụ bằng cách sử dụng 7-Zip. Trong số các file trích xuất, là một tập tin gọi là AppleSoftwareUpdate.msi. Nhấp đúp vào tệp này để cài đặt bản cập nhật phần mềm của Apple.

Tổng quan

Apple Software Update là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Apple Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 39.081 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Apple Software Update là 2.6.3.1, phát hành vào ngày 15/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/09/2007.

Apple Software Update đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 84,2MB.

Người sử dụng của Apple Software Update đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Apple Software Update!

Cài đặt

người sử dụng 39.081 UpdateStar có Apple Software Update cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Apple Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.